Lekesoner

Produkter dere kan bruke til å dele inn og avgrense områder med, både inne og ute. Med lekesoner blir det lett for barna å leke i mindre grupper.